Sparandets risknivåer

Att många investerings- och sparformer är förknippade med en viss risk är de flesta medvetna om. Vilka risker olika sparformer har är emellertid inte helt enkelt att veta och särskilt inte om man är ny inför sparande.

Därför har vi valt att sammanställa en liten guide över olika sparformer och deras risknivåer så att du ska veta vad som gäller innan du påbörjar ditt sparande. På så sätt kan du undvika felinvesteringar och ett misslyckat sparande.

Riskfritt sparande

Vi börjar med att se över de sparformer som är helt riskfria och som passar dig som är ute efter ett tryggt sparande.

  • Sparkonto som täcks av insättningsgaranti. Detta är den allra säkraste sparformen som finns då dina pengar är skyddade av garantin om banken skulle försättas i konkurs. Dock ligger taket på denna garanti på 100 000 EUR, så placerar du mer pengar än det finns det emellertid en viss risk. När det gäller avkastning är denna dock inte särskilt märkvärdig med tanke på att räntan påverkas av landets styrränta, som för närvarande ligger på minus.
  • Statens premieobligationer. Ett sparande här är också helt riskfritt, dock tjänar du inte alls mycket på detta sparande såvida du inte står som vinnare i obligationslotteriet. Oavsett om du skulle få en så kallad garantivinst är denna ändå i princip obefintlig. Med andra ord kan ett sparkonto som täcks av insättningsgaranti vara ett bättre och framförallt smidigare alternativ.

Sparande med låg risk

  • Högräntekonto som inte täcks av insättningsgaranti. Denna sparform hittar du hos olika finansinstitut och även om risken för att de skulle gå i konkurs är liten, finns den ändå alltid där. Det finns alltså en viss risk med denna typ av sparande, även om de flesta bolag har en lång historia av både hög- och lågkonjunkturer som gör dem relativt stabila. Här kan du emellertid få en riktigt fin avkastning om du väljer att placera ditt kapital på ett fasträntekonto hos finansinstitutet.
  • Spara i företagsobligationer. Skulle du spara i obligationer hos företag med en lång och stabil historia är risken för att du förlorar dina pengar liten, dock är företagsobligationer inte lika säkra som till exempel premieobligationer.

Sparande med medelrisk

  • Kombination av obligationer och aktier. Här får du en bra avkastning om börsen stiger eftersom aktierna ger utdelning och i många fall får du tillbaka det du satsat om börsen skulle gå ned. Med andra ord är detta en ganska trygg sparform, dock får du inte räkna med en regelbunden avkastning.
  • Spara i en blandfond. Detta är en slags blandning av räntepapper, som till exempel obligationer och statsskuldväxlar, och aktier. Att spara i en sådan fond är emellertid säkrare än att endast investera i aktier. Anledningen till detta är att ditt kapital istället placeras i stabila räntepapper om börsen plötsligt skulle gå ner och i aktier om börsen skulle gå upp. Dock finns alltid risken för att du kan förlora pengar.

Sparande med hög risk

  • Ett investera i aktier är kanske det allra bästa, men även det mest riskfyllda, sättet att tjäna stora och snabba pengar. Denna sparform handlar mycket om taktik och chansningar men vill du minska risken kan du alltid investera i stabilare aktiefonder.
  • Spara i råvaror. Att placera sina pengar i råvaror är ganska riskabelt med tanke på att de är mycket känsliga av konjunktur. Deras värde kan även påverkas av rådande politik, förändringar i klimatet och även naturkatastrofer. Självklart beror detta på vilken typ av råvara du väljer att investera i.